Światowy ranking cen - Mapa

Kolor każdego kraju na mapie odpowiada poziomowi cen w tym kraju podzielonym przez średnie ceny światowe dla tych samych towarów i usług pomnożone przez 100%.

Green polygons shows the lowest prices while red ones show the highest. If you click on the country you will get more detailed information about prices in this country and its cities.